ซีรีย์หุ้นตอน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้น

ซีรีย์หุ้นตอน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้น หลายคนอาจจะรู้กันเป็นอย่างดีว่าราคาหุ้นนั้น ก็มีขึ้นมีลงอยู่เสมอ แล้วเพราะเหตุใดเล่าราคาหุ้นถึงมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาทั้ง ๆ ที่กิจการก็มี แต่บวก แต่บางทีราคาหุ้นกับตกก็ยังมี