ซีรีย์หุ้น จะลงทุนในหุ้นต้อง ตรวจงบการเงินให้ดี

3Jun - by admin - 0 - In ซีรีย์หุ้น

ซีรีย์หุ้น จะลงทุนในหุ้นต้อง ตรวจงบการเงินให้ดี

72

การดูว่าสภาพเงินของบริษัทนั้น ๆ มีความคล่องตัวหรือไม่อย่างไรนั้นก็ถือเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยสำคัญในการดำเนินการที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจในแง่ของการลงทุนอีกด้วย

ดังนั้นแล้วเราควรดูว่า งบการเงินและสถานภาพทางการเงินของบริษัทที่เราคิดจะลงทุนด้วยนั่นเอง และนี่คือสิ่งที่คุณควรจะตรวจสอบให้ดีเกี่ยวกับงบการเงินก่อนที่จะลงทุน

งบดุล คุณต้องดูว่าขาดทุนหรือกำไร งบดุลแต่ถ้าขาดทุนงบดุลก็ต้องดูต่อว่างบที่ขาดทุนไปนั้นนำไปลงทุนต่อเพื่อสร้างกำไรในอนาคตด้วยหรือไม่เพราะถ้าใช่ก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะลงทุนได้อีก

งบกำไรขาดทุน  ดูว่าผลประกอบการกิจการนั้น เป็นอย่างไร ขาดทุนหรือไม่ซึ่งแตกต่างจากข้อแรกที่เป็นเรื่องของงบดุล แต่อันนี้เราจะเจาะเขา้มาดูว่ากิจการนั้นมีกำไรหรือไม่  นั่นเอง

งบกระแสเงินสด ต้องดูว่าบริษัทที่เราจะลงทุนนั้นมีความมั่นคงหรือไม่ด้วยงบกระแสเงินสดที่มีว่ามีสำรองเพื่อไว้ใช้จ่ายและลงทุนอยู่มากเท่าไหร่เพื่อที่จะ แยกออกมาจากการดูด้วยดังนี้ คือ งบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน งบกระแสเงินสดจากการลงทุน และงบกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินซึ่งเราสามารถนำส่วนต่าง ๆ มาคำนวณเพื่อออกมาเป็นตัวเลขที่เรามั่นใจได้ด้วยตัวเองนั่นเอง

สำหรับการที่จะลงทุนในสิ่งใดใดสุดท้ายก็ต้องดูว่าความลงทุนและการลงทุนกับต้นทุนนั้นสะท้อนความเป็นจริงกับสิ่งที่ต้องเห็นหรือไม่เพราะว่าถ้าหากว่ามันสะท้อนกับความเป็นจริงรวมถึงสิ่งที่ได้รับแล้วละก็นั่นจะเป็นสัดส่วนที่เราจะต้องสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะได้พบเจอเป็นส่วนประกอบสำคัญของการเริ่มต้นลงทุนในตัวนั้นได้และนี่ก็คือความสำคัญในการตรวจงบการเงินของหุ้นตัวนั้น ๆ ที่จะทำให้เราต้องทำการตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะลงทุนมันทั้งหมดและทั้งระบบต่อเนื่ิองกันไปอีกอย่างยาวนาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *