ซีรีย์หุ้นตอน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของหุ้นที่ขึ้นลง

3Jun - by admin - 0 - In ซีรีย์หุ้น

ซีรีย์หุ้นตอน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของหุ้นที่ขึ้นลง

62

ในบทความที่แล้วเราพูดถึงว่าทำไมราคาหุ้นถึงขึ้นและลง ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงว่าปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้มีผลกระทบในราคาของหุ้นที่จะมีการขึ้นลงขึ้นมาได้นั่นด้วย

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้คือปัจจัยหลักของการที่จะ ช่วยให้เราเลือกได้ส่วนตัวของเราเท่าไหร่นั่นเองซึ่งนั่นเป็นปัจจัยหลักที่คนคิดจะลงทุนในหุ้นนั้นก็จะเป็น ส่วนช่วยในการตัดสินใจด้วยนั่นเอง ซึ่ง นั่นก็คือราคาที่คาดว่าจะขายหุ้นได้และกำไรที่จะได้รับจากการลงทุนซึ่งเราก็คิดคำนวณจากสภาพ แนวโน้มผลกำไรในอนาคตของทางบริษัท ผลการดำเนินงานในธุรกิจ เศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ  การก่อหนี้ของบริษัทนั้น ๆ และแนวโน้มของอุตสาหกรรม และภาวะตลาดหุ้นที่จะขึ้นหรือลงในช่วงนั้นซึ่งบางครั้ง ราคาหุ้นลงก็มีสิทธิ์ลงกันทั้งตลาดราคาหุ้นขึ้นก็มีราคาหุ้นขึ้นกันทั้งตลาดอีกด้วยซึ่งปัจจัยต่างๆ  จะมีผลดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจ ถ้าหากว่า มีเศรษฐกิจที่ดีนั้นราคาหุ้นก็จะขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะผู้ลงทุนมักจะมองเห็นราคาที่จะเป็นไปได้ในช่วงการลงทุนของภาวะเศรษฐกิจที่ดีด้วยนั่นเอง

ภาวะอุตสาหกรรม  ถ้าเศรษฐกิจภายในอุตสาหกรรมมีการจ้างงานมีเศรษฐกิจที่ดีย่อมต้องมองเห็นผลการหมุนเวียนของเศรษฐกิจว่ามีกำลังซื้อและนั่นคือผลตอบรับที่จะทำให้ได้กำไรได้ในอนาคตนั่นจึงเป็น อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นด้วยนั่นเอง

ผลการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ๆ ทุก ๆ เดือน ทุก ๆ ไตรมาส ก็จะมีการแถลงการณ์ผลประกอบการของการดำเนินงานธุรกิจซึึ่งถ้าตัวเลขดีและเป็นบวกก็จะทำให้มีราคาหุ้นที่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าผลประกอบการกลับกลายเป็นติดลบนั่นก็จะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการผิดการคาดการณ์เกิดขึ้นและราคาหุ้นก็จะลดลง

ดังนั้นแล้วเราควรที่จะดูเลยว่าราคาหุ้นนั้นจะเป็นอย่างไรก็ได้จากการที่เราเลือกดูปัจจัยหลัก ๆ ทั้งสามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นนั่นเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *