ซีรีย์หุ้นตอน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ในการลงทุนในหุ้น

3Jun - by admin - 0 - In ซีรีย์หุ้น

ซีรีย์หุ้นตอน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ในการลงทุนในหุ้น

 

หลังจากที่เราบอกปัจจัยพื้นฐานในการลงทุนไปแล้วเราจะมาดูว่าเราควรที่จะวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนี้อย่างไร บ้างให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี และไม่พลาดซึ่งการวิเคราะห์ก็จะมีโดยปัจจัยพื้นฐานนั่นเอง

 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ

 

เราควรวิเคราะห์เศรษฐกิจแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น นโยบายของรัฐบาล ความสงบในบ้านเมือง ค่า GDP ที่เกิดขึ้น นั่นคือส่วนที่เราจะต้องิวิเคราะห์ทั้งหมดเหตุผลเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อตัวการลงทุนในตลาดหุ้นอีกด้วย

 

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

 

เราควรวิเคราะห์อุตสาหกรรม มีสภาพการแข่งขันกันในวงจรอุตสาหกรรมกันมากขนาดไหนในธุรกิจในตอนนั้นรวมถึงกำลังการผลิตและ จำนวนการผลิตต่อวัน  รวมถึงนโยบายรัฐบาลในช่วงนั้นที่จะมีการสนับสนุน การทำการอุตสาหกรรม ต่าง ๆ หรือไม่  เพราะถ้าหากว่ารัฐบาลมีการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม หรือ มีกระบวนการนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจในการ อุปโภค และ บริโภค นั้นก็จะทำให้ราคาหุ้นอยู่ในช่วงที่ดีได้นั่นเอง

 

การวิเคราะห์บริษัท

 

ควรที่จะวิเคราะห์ถึงผลงานต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งผลการประกอบการ นโยบายในอนาคต และประสบการณ์ของผู้บริหาร  ไม่ว่าจะเป็นงานด้านบริการและบุคลากรคนสำคัญที่เกิด ซึ่งเราจะต้องดูศักยภาพคของบริษัทและทำการวิเคราะห์ว่าจะพาเราไปถึงจุดหมายได้หรือไม่เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นส่วนช่วยให้มันได้เกิดขึ้นตามที่เราต้องการไดด้วยตัวของเราเองนั่นเองและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์นั้นก็ต้องดูสภาพของการลงทุนและทิศทางการลงทุนว่าปัจจุบันนั้นเป็นส่วนช่วยขนาดไหน

 

และนี่ก็คือการวิเคราะห์ การลงทุนซึ่งเป็นส่วนมากที่จะทำการวิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ ของพวกนี้นั้นก็คือส่วนของคนที่ต้องเล่นหุ้นในแนวของ วีไอ ที่ชื่นชอบการเล่นหุ้นในระยะยาวนั่นเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *